Projekt

Przesyłasz nam kwestionariusz lub gotowy link do ankiety. Przygotowujemy narzędzia i systemy potrzebne do realizacji badania.

Add Comment

Medresearch Sp. z o. o.,
Al. Armii ludowej 6/164,
00-571 Warszawa