Medresearch Sp. z o. o.,
Al. Armii ludowej 6/164,
00-571 Warszawa